Tidningar Tidningar

Välkommen!

Helland Consulting är ett svenskt säljbolag som genomför projekt i samarbete med den nordiska finanssektorn och affärstidningar. Projekten kan exempelvis vara seminarium, utbildningar och tidningar, vanligtvis med fokus på utlandsetableringar och affärer utanför Sveriges gränser. Genomförda projekt har blivit mycket uppskattade.

Företagets grundare Gun Helland har arbetat inom medieförsäljning i 20 år. Ekonomisk litteratur AB, Stockholmsmässan och TeleDanmark är några av arbetsgivarna. Helland Consulting startade hon 2003.

Kontakta oss så berättar vi mer!

info@hellandconsulting.se

 
 
Peter Myndes backe 18, 118 46 Stockholm | 08-714 59 50 | 0707-94 10 51 | info@hellandconsulting.se
 
Target Etablering Utomlands Etablering Utomlands Affärer med Östeuropa Affärer med Östeuropa