Gun Helland

Det är ingen slump att Helland Consultings projekt vanligtvis handlar om företagande och internationaliseringar –  Gun Helland har ett stort, personligt intresse av dessa frågor. Under åren har hon byggt upp bra relationer med såväl företag som ambassader och andra internationella organisationer.

E-post: gun@hellandconsulting.se
Kontor: +46 (0)8 714 59 50
Mobil: +46(0)70 794 10 51

   
 
Peter Myndes backe 18, 118 46 Stockholm | 08-714 59 50 | 0707-94 10 51 | info@hellandconsulting.se